Передача голосних

Рос. е ® укр. е:

а) після приголосних: Бестужев, Державін, Сенкевич і т. п.;

б) у суфіксах -ев, -еєв після шиплячих приголосних ж, ч, ш, щабо ц, р:Андреєв, Аракчеєв, Кудрявцев, Писарев і т.п.;

в) у болгарських: Ботев, Друмев і т.п.

Рос. е ® укр. є:

а) на початку слів: Євдокимов, Єгоров, Єфимов і т.п.;

б) після голосних: Буєраков, Достоєвський, Ісаєнко і т.п.;

в) у суфіксах -єв, -єєв (крім випадків, коли попереду стоять шиплячі приголосні ж, ч, ш, щабоц, р):Аляб’єв, Афанасьєв, Бердяєв, Веденєєв, Гордєєв, Матвєєв і т.п.;

г) якщо в українській мові є споріднене слово з постійним Передача голосних і: Бєлінський (бо білий), Звєрев (бо звір), Пєшковський (бо пішки), Твердохлєбов (бо хліб) і т.п.

Рос. ё ® укр. йо:

а) на початку слова чи складу: Бугайов, Йолкін, Окайомов і т.п.;

б) після губних б, в, м, п, ф:Воробйов, Соловйов і т.п.

Рос. ё ® укр. ьопісля м’яких приголосних: Алфьоров, Корольов, Тьоркін, і т.п.

Рос. ё ® укр. опід наголосом після шиплячих: Горбачов, Грачов, Хрущов, Щербачов і т.п.

Рос. ё ® укр. е, якщо в українській мові є споріднене слово з постійною е:Артемов (бо Артем), Семенов (бо Семен), Федоров (бо Федір) і т.п.

Рос Передача голосних. и ® укр. і:

а) на початку слова та після приголосних (крім цта шиплячих приголосних ж, ч, ш, щ): Гагарін, Івлєв, Мічурін, Пушкін і т.п.;

б) перед голосною: Тиціан, Антоніоні і т.п.

Рос. и ® укр. їпісля голосної, м’якого знака, апострофа: Воїнов, Гур’їн, Ільїн і т.п.

Рос. и ® укр. и:

а) після цта шиплячих ж, ч, ш, щперед наступним приголосним: Гущин, Тажибаєв, Цицерон, Чичиков, Шишкін і т.п.;

б) у префіксі при-: Привалов, Пришвін і т.п.;

в) у суфіксах -ик, -ич, -иц, -ищ:Бабич, Голицин, Кирличенко, Козицький, Коперник, Кулинич, Радищев і т Передача голосних.п.;

г) якщо в українській мові є споріднене слово з постійною и: Виноградов (бо виноград), Глинка (бо глина), Денисов (бо Денис), Пивоваров (бо пиво), Титов (бо Тит), Тихомиров (бо тихий, мир) і т.д.

Рос. ы ® укр. и:Камишникова, Лисенко, Черних, Шилін і т.п.

Рос. э ® укр. е:Ейзенштейн, Екало і т.п.

М’який знакпишеться:

- у прізвищах для пом’якшення приголосної у середині і в кінці слова, при роздільній вимові: Коньков, Вольнов; Лось, Соболь; Ананьїн, Дьяконов, Ільюшин, Панкратьєв, Третьяков, Ульянов і т.п.

- за українським правописом у суфіксах -зьк(ий), -ськ(ий), -цьк(ий):Збанацький, Лісовський, Павловський і т Передача голосних.п.

- для пом’якшення кінцевої приголосної у суфіксі -ець: Антонець, Киричинець, Федорецьі т.п.

Зверніть увагу! У неслов’янських прізвищах кінцева цтверда: Буц, Клаузевіц, Ліфшиц, Моріц і т.п.

Апостроф ставиться після губних (б, в, м, п, ф), задньоязикових (г, к, х), шиплячих (ж, ч, ш) та літерир передє, ї, ю, я,які вимовляються як два звуки: Аляб’єв, Ареф’єв, Водоп’янов, В’яземський, Герасим’юк, Лук’янов, Юр’єв, Керк’єгор, Монтеск’є,Паш’ян і т.п.


documentavpxmeb.html
documentavpxtoj.html
documentavpyayr.html
documentavpyiiz.html
documentavpypth.html
Документ Передача голосних