У серпні 2010 року виповнилося 70 років від дня заснування Ізмаїльського державного гуманітарного університету. За цей час він перетворився в багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює

У серпні 2010 року виповнилося 70 років від дня заснування Ізмаїльського державного гуманітарного університету. За цей час він перетворився в багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює підготовку фахівців із 23 ліцензованих спеціальностей. Університет є самоврядним державним вищим навчальним закладом третього рівня акредитації (сертифікат про акредитацію серія РД-ІП № 167160 від 01 липня 2008 р.); п'ять спеціальностей денної форми навчання мають IV рівень акредитації.

На 16 кафедрах університету працюють 170 науково-педагогічних працівників, серед яких 11 докторів наук, професорів, 98 кандидатів наук, доцентів. Сьогодні в університеті на 4 факультетах навчається біля 2 тис. студентів денної та заочної форм навчання за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр. З 1994 р. в університеті постійно функціонує аспірантура.

На У серпні 2010 року виповнилося 70 років від дня заснування Ізмаїльського державного гуманітарного університету. За цей час він перетворився в багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює базі ІДГУ створено науково-методичний комплекс, до якого увійшли Белградська і Кам'янська гімназії, Ізмаїльський гуманітарний ліцей, загальноосвітня школа № 9 м. Ізмаїла.

За 70 років університет підготував більше 15 тис. фахівців, які працюють в усіх регіонах нашої держави. Багато з них стали заслуженими вчителями, відмінниками народної освіти, відомими вченими, письменниками, громадськими діячами. У загальноосвітніх школах Одещини працюють численні випускники педагогічного факультету. Майже за 55 років свого існування підготовлено до 6 тис. фахівців у галузях початкового навчання, соціальної педагогіки, практичної психології, музичного та образотворчого мистецтва, фізичного виховання та спорту. Серед відомих вихованців факультету - віце-президент АПН України, дійсний член АПН України, доктор У серпні 2010 року виповнилося 70 років від дня заснування Ізмаїльського державного гуманітарного університету. За цей час він перетворився в багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює педагогічних наук, професор О.Савченко, члени Спілки письменників України В.Скоморовський та Н.Мовчан-Карпусь, рекордсменки світу з легкої атлетики Г.Чистякова і О. Говорова та ін.


Сьогодні Ізмаїльський державний гуманітарний університет - визнаний науковий, освітній і культурний центр Українського Подунав'я. Міцніють міжнародні зв'язки університету. Підписані договори про академічне, наукове і культурне співробітництво з університетом «Дунеря де Жос» в м. Галац (Румунія), Русенським університетом «Ангел Кинчев», Шуменським та Великотирновським університетами (Болгарія). В університеті періодично проводяться регіональні, загальноукраїнські та міжнародні наукові конференції. Професорсько-викладацький склад університету наполегливо працює над удосконаленням новітніх форм і методів навчання, впровадженням у навчальний процес сучасних інформаційних технологій У серпні 2010 року виповнилося 70 років від дня заснування Ізмаїльського державного гуманітарного університету. За цей час він перетворився в багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює. Значна увага приділяється розвитку матеріально-технічної бази ІДГУ: до послуг студентів бібліотека, читальні зали, кафедральні навчально-методичні кабінети, лабораторії з комп'ютерною технікою, науково-видавничий центр.Керівництво університетом з 1996 року здійснює доктор історичних наук, професор Лебеденко Олександр Михайлович.

/


ч ■

Історія Ізмаїльського державного гуманітарного університету - і

"важлива складова історії освітнього будівництва в Українському Подунав'ї. У листопаді 1944 року згідно з постановою РНК УРСР від 14 листопада 1944 року за № 1521 «Про поновлення роботи вищи-х учбових закладів наркомпроса УРСР в Дрогобицькій та Ізмаїльській областях Ізмаїльський облвиконком у своєму рішенні за № 176 від 27 листопада 1944 року постановив поновити роботу Біл город-Дністровського учительського

інституту.

У зв У серпні 2010 року виповнилося 70 років від дня заснування Ізмаїльського державного гуманітарного університету. За цей час він перетворився в багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює'язку з наказом Міністерства освіти УРСР від 19 серпня 1952 року за № 578 «Про зміни в мережі педагогічних учительських інститутів УРСР на 1952-1953 навчальний рік» з 19 вересня 1952 року Одеський учительський інститут був об'єднаний з Ізмаїльським учительським інститутом на базі останнього.

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП (б)У від 15 серпня 1952 р. Ізмаїльський учительський інститут перетворений в педагогічний, діяльність якого розпочалась у складі двох факультетів: фізико-математичного, мови і літератури (з відділеннями російської й української мов і літератур) з контингентом студентів 150, з них 50 осіб - на філологічному.

Відповідно до постанови Ради Міністрів УРСР від 20 червня 1956 року за № 664, наказу Міністерства вищої і середньої спеціальної У серпні 2010 року виповнилося 70 років від дня заснування Ізмаїльського державного гуманітарного університету. За цей час він перетворився в багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює освіти УРСР і Міністерства освіти УРСР за № 468-297 від 4 липня 1956 р. факультет мови і літератури з 1 вересня 1956 р. був поєднаний з відповідним факультетом Одеського університету ім. І.І.Мечникова. Студенти фізико-математичного факультету денної і заочної форм навчання були переведені на подальше навчання до м. Одеси.

Постановою Ради Міністрів УРСР за № 664 «Про подальші заходи по покращенню підготовки вчительських кадрів в учбових закладах УРСР» і наказом Міністерства освіти УРСР був відкритий Ізмаїльський педагогічний інститут з факультетом підготовки вчителів початкових класів.

На підставі наказу МО УРСР № 157 від 13 листопада 1963 року з 1 вересня 1963 р. в інституті було відкрито факультет іноземних мов У серпні 2010 року виповнилося 70 років від дня заснування Ізмаїльського державного гуманітарного університету. За цей час він перетворився в багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює з відділеннями англійської і французької мов.

З 1 вересня 1972 року відкрито філологічний факультет зі спеціальністю «Російська мова і література».

Згідно з наказом № 194 від 20 вересня 1991 р. по ІДШ на основі російського й українського відділень філологічного факультету було створено 2 факультети: слов'янської філології та української філології.

У 1995 році згідно з наказом № 91 від 17 жовтня 1995 р. по Ізмаїльському державному інституту створено інженерно-педагогічний факультет.

На підставі наказу № 45 від 5 квітня 2002 р. інженерно-педагогічний факультет перейменовано в факультет економіки та інформатики.


-


З 1994 р. в університеті постійно ^працює аспірантура. З 1997 р. у вузі виходить науковий фаховий збірник «Вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету», в якому мають можливість друкувати матеріали У серпні 2010 року виповнилося 70 років від дня заснування Ізмаїльського державного гуманітарного університету. За цей час він перетворився в багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює науковці університету та інших ВНЗ.

У 1999 р. створено факультет довузівської підготовки і післядипломної освіти.

У 2000 р. самостійно розпочав свою діяльність історичний факультет, який здійснює набір студентів за спеціальностями «Правознавство», «Соціальна педагогіка та менеджмент».

З 2001 року підготовці висококваліфікованих кадрів сприяє відкриття магістратури.З 2003 року діє разова докторантура.

1 березня 2002 р. згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України за № 92-р Ізмаїльський державний педагогічний інститут реорганізовано в" Ізмаїльський державний гуманітарний університет.

В університеті навчається близько 2 тис. студентів за 23 ліцензованими спеціальностями за різними освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих кадрів
для народної освіти та розвитку етнокультурології південного регіону
України У серпні 2010 року виповнилося 70 років від дня заснування Ізмаїльського державного гуманітарного університету. За цей час він перетворився в багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює Ізмаїльський державний гуманітарний університет у листопаді 2002
р. було нагороджено срібною медаллю «НезалежністьУкраїни» та дипломом
Міжнародного Академічного Рейтин/ популярності та якості «Золота
фортуна». >^ >^

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentavpoygv.html
documentavppfrd.html
documentavppnbl.html
documentavppult.html
documentavpqbwb.html
Документ У серпні 2010 року виповнилося 70 років від дня заснування Ізмаїльського державного гуманітарного університету. За цей час він перетворився в багатопрофільний навчальний заклад, який здійснює